Tổng thầu xây dựng và hoàn thiện

Tuỳ theo yêu cầu của dự án, chúng tôi cũng có thể thực hiện trọn gói hạng mục thi công xây dựng,sau khi nhận bàn giao thiết kế từ chủ đầu tư hoặc nhà thầu thiết kế.