Tổng thầu Design & Build

Với vai trò là Tổng thầu thiết kế và xây dựng, HICON thực hiện các công việc, bao gồm:

  • Xin giấy phép xây dựng
  • Thiết kế
  • Thi công xây dựng
  • Bàn giao cho Chủ đầu tư.