Tổng thầu EPC

8. EPC bên trong

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu và năng động, HICON đảm nhiệm triển khai dự án với vai trò là Tổng thầu EPC, bao gồm:

  • Xin giấy phép xây dựng
  • Thiết kế
  • Cung ứng thiết bị và công nghệ
  • Thi công xây dựng và lắp đặt
  • Chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư.