Hợp tác đầu tư

HICON đã và đang đầu tư triển khai các dự án ở các lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế, nhà hàng…