Hicon nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động

20/10/2015Từ Tin nội bộ
 

Với quan niệm “Lấy con người làm trọng tâm của doanh nghiệp”, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty, đặc biệt là những anh chị em đang thi công, lao động trên công trường thường phải đối mặt với những rủi ro, không may xảy ra.

 

 

Vừa qua Công ty đã quyết định lựa chọn Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội – một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là đơn vị hợp tác thường xuyên trong cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho CBCNV Công ty.

Hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24h đã được ký kết đầu tháng 9 với hạn mức bồi thường: 50.00.00 đ/vụ nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhân viên. Đây là một trong những chế độ phúc lợi mới mà Công ty dành cho những Hiconers đang làm việc và tương tác trực tiếp tại các công trường.

 

                                                                                                                                                               Nhóm tin tức nội bộ thực hiện