ĐÀO TẠO VỀ HỆ THỐNG SIPHONIC

14/03/2020Từ Sản phẩm và dịch vụ

HICON M&E cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp với bạn và công ty của bạn. Chúng tôi rất vui lòng thảo luận về các yêu cầu đào tạo với bạn.

Chúng tôi có rất nhiều kiến thức bao gồm các lĩnh vực chuyên môn cần thiết.

Một số chủ đề chúng tôi có thể cung cấp bao gồm:

 • Giới thiệu về thoát nước siphonic
 • Lịch sử thoát nước Siphonic
 • Hiểu các nguyên tắc thủy lực của Thoát nước trọng lực
 • Hiểu các nguyên tắc thủy lực của Thoát nước Siphonic
 • Giới thiệu về các tiêu chuẩn được công bố
 • Giải thích về cách thức hoạt động của một hệ thống thoát nước siphonic
 • Các thông số thủy lực sẽ được đáp ứng trong chương trình thiết kế phân tích HydroTechnic
  (để tuân thủ các tiêu chuẩn địa phương)
 • Đào tạo thực hành về sử dụng chương trình thiết kế phân tích HydroTechnic
 • Chi tiết về đường ống – đúng và không đúng
 • Tính toán xả tràn theo lưu lượng mưa