CHỨNG CHỈ HICON HYDROMAX

11/03/2020Từ Hicon Hydromax

Đã thử – Đã kiểm tra – Đã được chứng minh

HR Wallingford – Kiểm tra sản phẩm Thoát nước mái HydroMax của chúng tôi để tuân thủ các yêu cầu về hiệu suất của BSEN 12056-3: 2000

HR Wallingford – Kiểm tra phần mềm thiết kế phân tích HydroTechnic của chúng tôi để tuân thủ các yêu cầu về hiệu suất của BSEN 12056-3: 2000

Kiểm tra nắp thoát nước HydroMax theo ASME / ANSI A112.6.9: 2005

Tư vấn cấp thoát nước CRM

  1. Thử nghiệm hệ thống thoát nước trên mái nhà HydroMax theo BS EN 12056-3: 2000 và BS 8490: 2007.
  2. Thử nghiệm cống Mifab HydroMax theo ASME / ANSI A112.6.9: 2005
  3. Loại thử nghiệm tăng đường kính trong ống đuôi thẳng đứng đến BS 8490: 2007, khoản 8.5.2
  4. Loại thử nghiệm tăng đường kính trong ống đuôi thẳng đứng theo tiêu chuẩn thiết kế và kỹ thuật hệ thống nước ASPE 45,
    Khoản 7.10.3
  5. Thử nghiệm phần mềm thiết kế phân tích HydroTechnic để tuân thủ BS EN 12056-3: 2000 và BS 8490: 2007
    (được xác nhận là có “độ chính xác vượt trội”)
  6. Kiểm tra cống thoát nước cho khả năng chống tắc nghẽn để bảo trì thấp

75mm Drain Tested to BS 8490:2007