Trúng thầu dự án SDV giai đoạn 3 – Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

06/08/2016Từ Tin nội bộ

Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Dự án Hi–End vừa tham gia ký kết hợp đồng với nhà thầu chính Samsung C&T về việc thi công gói thầu hạ tầng thuộc dự án SDV giai đoạn 3 tại khu công nghiệp Yên phong – Bắc Ninh.

Trong những năm trở lại đây, HICON luôn là một trong những đối tác được đánh giá rất cao của nhà thầu Samsung C&T trong công tác triển khai xây dựng hệ thông nhà máy của tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, ở giai đoạn đầu tư tiếp theo này, Samsung C&T đã tín nhiệm giao cho nhà thầu HICON thực hiện.

Các dự án thực hiện với Samsung C&T luôn luôn đòi hỏi khắt khe về chất lượng, tiến độ và đặc biệt là công tác an toàn. Nhà thầu HICON quyết tâm  hoàn thành dự án đúng hẹn với chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công.

                                                                                                                                                                        Nhóm tin tức nội bộ thực hiện