Tổ chức đánh giá nội bộ lần I/2015 – Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008

01/04/2015Từ Tin nội bộ

 Bắt đầu từ ngày 01/04/2015, bộ tài liệu theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được ban hành toàn Công ty. Sau hơn 03 tháng áp dụng, từ cuối tháng 06/2015 Ban ISO đã lên kế hoạch đánh giá nội bộ lần 01 năm 2015 nhằm đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của hệ thống.

 Công tác đánh giá được diễn ra tại: văn phòng Công ty gồm 03 phòng ban, Khối Dịch vụ gồm Kho- cung ứng, Cơ giới, Cơ khí  và 06 công trình tạiTháiNguyên, BắcNinh, Nam Định.

Phương pháp đánh giá được xác định là lấy mẫu ngẫu nhiên các quy trình làm việc, xem hồ sơ, bằng chứng, phỏng vấn các cán bộ mỗi đơn vị và quan sát hiện trường. Sau khi kết thúc quá trình đánh giá thực tế, kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp và gửi cho từng phòng, ban, bộ phận, công trình để khắc phục, bổ sung nếu cần.

Công tác đánh giá nội bộ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều chỉnh hệ thống tài liệu cho phù hợp với thực tế, tăng hiệu quả sản xuất và để chuẩn bị cho việc đánh giá giám sát lần 01 của tổ chức chứng nhận QMS dự kiến vào tháng 02/2016.

Sau đây là một số hình ảnh về quá trình đánh giá:

 

 

 

 

 

 

Nhóm tin tức nội bộ