Thi công tại công trình Ecopark

06/05/2016Từ Tin nội bộ
 

Trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi, Đội thi công số 4 đang hăng hái thi công đường giao thông tuyến RD01, RDCY05, RD03 và nút giao đường RD03, RD01, RD04 – Dự án khu đô thị Thương mại và dịch vụ Văn Giang (Ecopark) để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

 Sau đây là hình ảnh Cán bộ nhân viên đang thi công tại công trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Nhóm tin tức nội bộ thực hiện