HICON NGHIỆM THU NỘI BỘ TẠI DỰ ÁN DELI

13/06/2020Từ Tin nội bộ, Tin nổi bật

Ngày 10/06/2020 vừa qua, tại dự án xây dựng nhà máy sản xuất văn phòng phẩm DELI, Ban Tổng Giám đốc công ty, các giám đốc dự án và trưởng bộ phận các phòng ban đã tổ chức cuộc họp đánh giá nội bộ vô cùng nghiêm túc.

Nhằm kiện toàn tất cả các công việc trước khi bàn giao công trình tới Chủ đầu tư Công ty TNHH DELI Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các trưởng bộ phận các phòng ban của HICON đã có buổi nghiệm thu thực tế tại công trình cũng như đánh giá hoạt động nội bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Tường – Giám đốc dự án DELI đã trực tiếp dẫn đoàn, thuyết minh về từng hạng mục chi tiết, đồng thời cùng đoàn trực tiếp đi thăm tất cả các hạng mục của công trình. Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm DELI rộng 110.000 m2 tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh sẽ được chính thức bàn giao vào cuối tháng 6 này, đây là một trong những dự án trọng điểm của HICON.

Trong buổi họp sau nghiệm thu thực tế, Tổng Giám đốc công ty HICON – ông Nguyễn Đức Toàn đã chỉ đạo Ban chỉ huy công trình rút kinh nghiệm cũng như thực hiện một số công việc để hoàn thiện tốt hơn nữa trước khi bàn giao. Ông cũng đặc biệt cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể Ban chỉ huy công trình DELI và các công ty thành viên trực thuộc hệ thống HICON đã nỗ lực lao động, hoàn thành tốt công việc được giao để dự án hoàn thành đúng thời hạn.

Ban Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các công trình có chất lượng cao, nâng tầm các cấp quản lý và CBCNV của HICON Group lên một tầm nhìn mới trong công tác triển khai dự án.

Theo Ban Truyền thông – Marketing HICON