Đào tạo nâng cao kiến thức an toàn lao động

14/11/2015Từ Tin nội bộ

 

Để công tác An toàn lao động, Sức khoẻ nghề nghiệp và Vệ sinh môi trường phát huy hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của các cấp quản lý mà còn cần sự thay đổi nhận thức của cả cộng đồng.

Nhận thức được tầm quan trọng về việc bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người lao động, giảm thiểu những rủi ro trong công tác sản xuất, Phòng H.S.E – Công ty HICON đã tổ chức mời chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ATLĐ-SKNN- VSMT đào tạo chuyên sâu cho toàn bộ CBCNV của Công ty, nhằm trang bị những kiến thức chuyên môn, nâng cao nhận thức về ATLĐ.

Qua đó mỗi cá nhân đều tuân thủ và thực hiện tốt các Nội quy, Quy định  của Công ty và Nhà nước đã ban hành áp dụng vào trong sản xuất thi công.

Sau đây là một số hình ảnh khóa học ngày 14/11/2015:

 

                                                                                                                          Nhóm tin tức nội bộ thực hiện