CÁC TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG SIPHONIC

14/03/2020Từ Hệ thống thoát nước mưa mái Siphonic

Sau đây là các tiêu chuẩn được công bố mà HydroMax hoàn toàn tuân thủ và vượt quá.

BS EN 12056-3:2000

UNITED KINGDOM – TIÊU CHUẨN BRITISH
BS EN 12056-3: 2000BS EN 12056-3: 2000

GRAVITY DRAINAGE SYSTEMS INSIDE BUILDINGS. ROOF DRAINAGE, LAYOUT AND CALCULATION

Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các khía cạnh của hệ thống thoát nước trên mặt đất và bao gồm cả Phụ lục quốc gia (NB) để xác định cường độ mưa thiết kế

Đề xuất phương pháp thiết kế cho hệ thống thoát nước trên mái và khu vực lát đá dựa trên kiến ​​thức thủy lực và khí tượng hiện đại. Cũng liên quan đến việc lựa chọn vật liệu và với công việc tại chỗ, bao gồm kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì.


BS 8490:2007

BS 8490: 2007BS 8490: 2007
Hướng dẫn hệ thống thoát nước mái nhà
BS 8490 là Tiêu chuẩn Anh áp dụng cho các hệ thống thoát nước trên mái sử dụng các ống có tiết diện tròn hoạt động dưới tác động của ống hút. Nó không áp dụng cho các hệ thống thoát nước siphonic sử dụng ống dẫn hình chữ nhật hoặc hình thang để truyền nước.

Nó cung cấp thông tin và cung cấp hướng dẫn về các thông số thiết kế, lắp đặt, xác minh và bảo trì các hệ thống thoát nước mái siphonic. Hướng dẫn cũng được đưa ra khi thực hiện kiểm tra thiết kế, cho việc sử dụng các nhà đầu cơ và cơ quan quản lý. Các vấn đề đặc biệt đối với hệ thống thoát nước tại chỗ nhận dòng chảy từ hệ thống thoát nước mái siphonic cũng được đề cập.

BS 8490 nên được đọc cùng với BS EN 12056-3 liên quan đến việc bố trí và tính toán thoát nước mái nhà. BS8490 cung cấp thông tin tạo điều kiện cho việc sử dụng BS EN 12056-3 tại Vương quốc Anh liên quan đến hệ thống thoát nước trên mái nhà; nó không làm thay đổi bất kỳ quy định nào của tiêu chuẩn đó.

Nó dựa trên công việc được thực hiện theo một nghiên cứu riêng do Bộ Thương mại và Công nghiệp tài trợ như một phần của chương trình Đối tác trong Đổi mới


HOA KỲ – ASME / ANSI A112.6.9: 2005
ASME 112.6.9:2005SIPHONIC ROOF DRAINS A112.6.9 – 2005ASME 112.6.9:2005

Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu tối thiểu và cung cấp các hướng dẫn cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm cống thoát nước phù hợp. Nó bao gồm các định nghĩa về các thuật ngữ và thông số liên quan đến việc thiết kế phù hợp các hệ thống thoát nước siphonic. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cống thoát nước trên mái được thiết kế, sản xuất và lắp đặt trong các hệ thống đường ống được dự định hoạt động trong điều kiện xi phông khử áp được tạo ra bởi hệ thống đường ống được kết nối. Trừ khi có ghi chú khác trong Tiêu chuẩn này, các yêu cầu và tiêu chuẩn đối với cống thoát nước được chỉ định trong ASME / ANSI A112.6.4 không áp dụng cho cống thoát nước trên mái nhà. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cống thoát nước thông thường được bảo hiểm theo ASME / ANSI A112.6.4. Mục đích của Tiêu chuẩn này không nhằm xác định rằng một cống có đường kính nhất định phải thoát một lượng nước tối thiểu hoặc tối đa. Mục đích của Tiêu chuẩn này là cung cấp các quy trình thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa để đảm bảo rằng các sản phẩm thoát nước được đánh giá như nhau. Tiêu chuẩn này không áp đặt tiêu chí hiệu suất dòng chảy hoặc độ sâu tối thiểu cho cống thoát nước trên mái nhà. Thay vào đó, nó chỉ định các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn sẽ được thực hiện trên các sản phẩm thoát nước mái siphonic để ghi lại hiệu suất thực tế và giới hạn vật lý của chúng. Những dữ liệu này sẽ được cung cấp trong tài liệu của nhà sản xuất để các nhà thiết kế sử dụng để chọn sản phẩm thoát nước và nhập các đặc tính hiệu suất vào tính toán thiết kế.


ASPE/ANSI PLUMBING ENGINEERING & DESIGN STANDARD TECHNICAL DESIGN STANDARD 45 : 2013 SIPHONIC ROOF DRAINAGE

ASPE/ANSI Plumbing Engineering and Design Standard - Siphonic Roof Drainage

Tiêu chuẩn thiết kế và kỹ thuật hệ thống ống nước ASPE / ANSI – Thoát nước mái Siphonic

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống ống nước được công bố đầu tiên của ASPE, Siphonic Roof Drainage, sẽ giúp các kỹ sư và nhà thiết kế hệ thống ống nước thiết kế và chỉ định các hệ thống thoát nước mái siphonic được phê duyệt theo mã.

Đây là một tiêu chuẩn toàn diện để giúp các Kỹ sư của Record thiết kế và chỉ định các hệ thống thoát nước mái siphonic để vận hành và vận hành toàn bộ lỗ khoan thông qua kích thước ống thích hợp và sử dụng cống thoát nước trên mái nhà.

Mục đích của tiêu chuẩn đồng thuận này là để thiết lập các thông số kỹ thuật hiệu suất tối thiểu cho các hệ thống thoát nước mái siphonic.

Tiêu chuẩn đồng thuận này cung cấp cho các nhà thiết kế, người lắp đặt và cán bộ mã một “tiêu chuẩn thực hành” cho việc áp dụng đúng hệ thống thoát nước mái nhà.

Tiêu chuẩn cũng cung cấp các hướng dẫn để kiểm tra và thử nghiệm lắp đặt hệ thống thoát nước mái siphonic.


SINGAPORE
SS525: 2006 SS 525: 2006SS 525 : 2006
Quy tắc thực hành thoát nước mái nhà

Thỏa thuận với việc thoát nước mưa từ mái nhà (bao gồm cả các bức tường bên ngoài) và đề xuất các phương pháp thiết kế máng xối, cửa thoát nước và ống dẫn nước mưa. Nó bao gồm tính toán các khu vực lưu vực và tốc độ dòng chảy cần thiết. Yêu cầu thực hiện cho thoát nước mái siphonic cũng được phác thảo.